IDMC Duy Tân

IDMC Duy Tân

21 Duy Tân, Cầu Giấy
$15 - $18 / m2
IC Building

IC Building

82 Duy Tân, Cầu Giấy
$16 - $19 / m2
HT Building

HT Building

80 Duy Tân, Cầu Giấy
$15 - $18 / m2
TTC Tower

TTC Tower

19 Duy Tân, Cầu Giấy
$15 - $18 / m2
VMT Duy Tân

VMT Duy Tân

Ngõ 72 Duy Tân, Cầu Giấy
$11 - $13 / m2
789 Office Building

789 Office Building

147 Hoàng Quốc Việt - Hạng A
$15 - $17 / m2
Trung Yên Plaza

Trung Yên Plaza

số 1 Trung Hòa - Hạng C
$11 - $13 / m2
PV Oil Tower

PV Oil Tower

148 Hoàng Quốc Việt - Hạng B
$15 - $16.5 / m2
Tòa nhà Trường Thịnh

Tòa nhà Trường Thịnh

số 1 Phùng Chí Kiên - Hạng B
$12 - $14.5 / m2
Discovery Complex

Discovery Complex

302 Cầu Giấy - Hạng B
$18 - $21 / m2
Tòa nhà An Phú

Tòa nhà An Phú

24 Hoàng Quốc Việt - Hạng C
$10 - $12 / m2
Liên hệ nhanh