Tòa nhà VTC Online

Tòa nhà VTC Online

18 đường Tam Trinh - Hạng C
$11 - $13 / m2
Hòa Bình Green City

Hòa Bình Green City

505 Minh Khai, Hai Bà Trưng
$8 - $10 / m2
VTC Lạc Trung

VTC Lạc Trung

23 Lạc Trung, Hai Bà Trưng - Hạng C
$10 - $13 / m2
Tòa nhà HTP

Tòa nhà HTP

434 Trần Khát Chân, Hai Bà Trưng - Hạng C
$12 - $14 / m2
Hàn Việt Tower

Hàn Việt Tower

203 Minh Khai - Hạng B
$14 - $16 / m2
Tòa nhà Green Pearl

Tòa nhà Green Pearl

378 Minh Khai - Hạng C
$10 - $13 / m2
CDC Building

CDC Building

25 Lê Đại Hành - Hạng B
$19 - $24 / m2
Liên hệ nhanh