Vinaconex Tower

Vinaconex Tower

số 34 Láng Hạ, Đống Đa - Hạng A
$24 - $27 / m2
Tòa nhà 14 Láng Hạ

Tòa nhà 14 Láng Hạ

14 Láng Hạ, Ba Đình - Hạng B
$15 - $18 / m2
DSD Building

DSD Building

71 Láng Hạ, Ba Đình - Hạng B
$22 - $25 / m2
Liên hệ nhanh