Sông Hồng Parkview

Sông Hồng Parkview

165 Thái Hà, Đống Đa - Hạng B
$18 - $22 / m2
TTG Tower

TTG Tower

174 Thái Hà, Đống Đa - Hạng B
$16 - $20 / m2
Việt Tower

Việt Tower

01 Thái Hà, Đống Đa - Hạng B
$15 - $18 / m2
Liên hệ nhanh